گزارش/گفتگو

عناوین برنامه های سازمان بسیج کارگری در طول هفته کار و کارگر با همکاری اداره کل کار تعاون کار و رفاه اجتماعی

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و هفته کار خدمت کلیه ی خدمتگزاران به جامعه و جامعه زحمتکش کارگری ، سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت قمر بنی هاشم استان چهار محال و بختیاری با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به برگزاری برنامه های پیش بینی شده جهت اجرا در طول هفته کار و کارگر نموده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید