آلبوم عکس

گزارش تصويري يادواره 14هزار شهيد کارگري کشور در شهرکرد

تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
تصاویر یادواره شهید شاخص کارگری کشور در شهرکرد
يادواره شهيد حسينعلي ترکي، شهيد شاخص کارگري و 14هزار شهيد کارگري کشور صبح چهارشنبه 9 اردیبهشت با حضور سردار نقدی و مسولان استانی در شهرکرد برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید