اخبار

سازمان بسیج کارگران استان چهارمحال و بختیاری

واکسیناسیون جامعه کارگری استان

پنجمین جلسه شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان در راستای اجرای طرح واکسیناسیون جامعه کارگری استان چهارمحال و بختیاری در محل اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار گردید. با توجه به اهمیت تسریع در انجام واکسیناسیون کارگران مقرر شد گارگاههای بالای 50 نفرنیروی کار به منظور جلوگیری از تراکم و عدم تعطیلی واحد تولیدی عملیات تزریق واکسن توسط تیم های سیار و در همان واحد تولیدی و واحدهای دارای 20 نفر نیروی کار تا 49 نفر که در مراکز صنعتی قرار دارند جهت انجام واکسیناسیون به پایگاه های تجمیعی مستقر در نواحی صنعتی مراجعه نمایند.همچنین ساختمان بسیج کارگری شهرکرد واقع در شهرک صنعتی برای راه اندازی پایگاه تجمیعی واکسیناسیون، در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گرفت

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید