اخبار

سازمان بسیج کارگران استان چهارمحال و بختیاری

ایستگاه صلواتی و تبریک

در تاریخ 6 مرداد به مناسبت دهه امامت و ولایت و همزمان با عید غدیر خم ، با همکاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات ، حوزه مقاومت بسیج کارگری شهرستان شهرکرد و مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان، ایستگاه صلواتی و تبریک این واقعه مهم تاریخی در محل ورودی شهرک صنعتی شهرکرد  با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد و از کارگران و کارفرمایان واحدهای تولیدی پذیرایی گردید.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید